Algemene ledenvergadering

date_range Maandag 15 februari 2021

file_download .iCal

Het bestuur van MVV’69 nodigt hierbij alle leden, Vriendenkring en Stichting Supporters Marle

uit tot het bijwonen van de ALGEMENE LEDENVERGADERING, welke online gehouden wordt.

                                  Maandag 15 februari
                                  Aanvang 20:00ur

AGENDA

  1. Opening
  2. Notulen
  3. Mededelingen + ingekomen stukken
  4. Wel en Wee van MVV’69
  5. Financieel -  jaarverslag/kascommissie/ begroting
  6. Rondvraag

Je kunt je opgeven om een mail te sturen naar secretaris@mvv69.nl

   Vriendelijke groet, 
   BESTUUR M.V.V.’69