Clubblad

Vier maal in het jaar verschijnt het clubblad. Copy voor het clubblad kunnen aangeleverd worden bij g.j.d.deweert@gmail.com.

Inleverdata

  • Maandag 3 juni 2019
  • Maandag 9 september 2019 
  • Maandag 2 december 2019

Download