Coronavirus update

Geplaatst op 16-03-2020 17:08. Laatst gewijzigd op 28-03-2020 10:43.

Beste sportvrienden, leden van MVV'69,

Het bestuur heeft overleg gevoerd over het corona-virus en de daaruit voortvloeiende maatregelen. De door de overheid genomen maatregelen treffen velen en ook onze vereniging.
Wij volgen de adviezen van het kabinet, RIVM en de KNVB op.
Het laatste nieuws is dat de overheid op dinsdag 31 maart bekend gaat maken wat er na 6 april gaat gebeuren.
We hopen dat we daarna met meer nieuws komen over de sportactiviteiten.

De Rijksoverheid heeft het onderstaande richting de sportwereld bevestigd:

  • Tot en met 6 april: Alle sportclubs en sportvoorzieningen zijn dicht
  • Er vinden geen georganiseerde sportactiviteiten plaats, ook niet in de openbare ruimte
  • Sporten in de openbare ruimte is toegestaan in een groep van maximaal 3 personen waarbij de 1,5 meter afstand in acht genomen dient te worden
  • Op bovenstaande wordt gehandhaafd
  • Voor de topsport wordt geen uitzondering gemaakt en gelden ook bovenstaande maatregelen
  • Op uiterlijk 6 april wordt bezien in hoeverre deze maatregelen voor de sportwereld verlengd worden

De lopende kosten van de vereniging gaan wel gewoon door, zoals afdrachten aan Gemeente en KNVB, energiekosten, verzekeringen, etc. De inkomsten uit de kantine moeten we volledig missen.
Denk aan verhuur aan o.a. andere verenigingen en consumpties.
De contributie inning blijft gehandhaafd, Deze wordt op 1 april weer afgeschreven voor het nieuwe kwartaal, omdat zoals reeds vermeld onze lopende kosten gewoon doorgaan. 
We vragen daarbij om ieders begrip en steun.
Op dit moment zijn er regelingen waar we waarschijnlijk gebruik van kunnen maken. We gaan dat zeker uitzoeken en ons hier voor inzetten.

Denkt u ook eens aan onze sponsoren, want die kunnen uw steun in deze tijd ook goed gebruiken, want zij steunen ons ook.

Wil je iets kwijt aan het bestuur, meld het dan, want daar zijn we ook voor.

Hier nog even een link van de website van de KNVB over de  ontwikkelingen.
https://www.knvb.nl/themas/coronavirus

Blijf gezond, houd afstand en let op elkaar.

Bestuur MVV'69
Wim, Alexander, Sandra, Janine