Coronaprotocol MVV'69

Geplaatst op 15-08-2020 17:00. Laatst gewijzigd op 15-08-2020 18:26.

Hieronder dus het Coronaprotocol. We moeten ons strikt aan deze regels houden, want we willen wel graag onze velden open houden.
Het belangrijkste is, dat we gezond blijven.

Lees onderstaande goed door en hou je aan deze regels!

Dit document beschrijft het coronaprotocol van MVV’69.

Het is opgesteld om het opstarten van de voetbalactiviteiten in goede en vooral veilige banen te leiden. Rekening houdend met de protocol richtlijnen "Verantwoord sporten” van NOC*NSF en de richtlijnen van de KNVB. Dit protocol is samengesteld met het hoofdbestuur en jeugdcommissie en goedgekeurd door de gemeente Hellendoorn op 14 mei 2020.
https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_verantwoord-sporten-v3.pdf
 
· Spelers t/m 18 jaar dienen wel 1,5 meter afstand te houden van personen die 18+ zijn.

· De senioren (18 jaar en ouder) mogen ook weer in groepsverband trainen. Let wel goed op de 1,5 meter regel.
Als er een partijtje wordt gedaan is de 1,5 meter regel niet van kracht. Tijdens de rest van de training geldt wel de 1,5 meter regel!

· Het terrein van MVV’69 is alleen toegankelijk tijdens trainingen voor spelers die training krijgen, hun trainers en de vrijwilligers die er op dat moment ook een taak hebben. Voor alle anderen is het niet toegankelijk. Dus ouders/verzorgers blijven niet kijken/komen niet uit de auto.

· De leider/trainer is verantwoordelijk als toezichthouder. De toezichthouders hebben als belangrijkste taak om in de gaten te houden dat aanwezigen van 18 jaar en ouder 1.5 meter afstand houden. Aanwijzingen die de toezichthouders geven dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Niet opvolgen van aanwijzingen wordt gemeld bij het hoofdbestuur en kan tot maatregelen leiden.

· De kleedkamers/douches en kantine zijn geopend. Let op de aanwijzingen op de deur hoeveel er in de kleedkamers mogen. 2 personen (18+) per keer douchen.

- In de trainingskleren naar het sportveld komen i.v.m. minder mensen in een kleedkamer. 

· Tijdens de trainingen wordt voorkomen dat er veel materiaal uitgewisseld moet worden. 

· Spelers komen op het allerlaatste moment naar de training en gaan rechtstreeks naar het veld waarop ze training hebben. 

· Er is een corona coördinator aangesteld: Janine Hendriks namens het bestuur. Deze fungeert als aanspreekpunt voor officiële instanties. De corona coördinator is samen met Bianka Beverdam, tevens de vraagbaak voor spelers, ouders, trainers en vrijwilligers inzake de corona problematiek.

Contactgegevens:

- Janine Hendriks, 06-43251825, secretaris@mvv69.nl

- Bianka Beverdam, 06-28020778, erikbianka@gmail.com

Richtlijnen 

1. Bij alles wat we doen: gebruik je gezond verstand!

2. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur één van de volgende (ook milde!) klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 graden).

3. Blijf thuis als iemand anders van je gezin / huishouden koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur lang geen klachten meer heeft ben je weer welkom!

4. Blijf ook thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op corona. Omdat je 14 dagen na het laatste contact met een persoon nog ziek kunt worden moet je 14 dagen thuisblijven.

5. Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet!

6. Was voorafgaand aan de training en erna je handen minimaal 20 seconden met water en zeep.

7. Op het terrein houdt iedereen 1.5 afstand van iedereen die ouder is dan 18 jaar. In gevallen van twijfel: afstand houden! Houd je sowieso aan de corona preventie maatregelen: geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, vermijd het aanraken van je gezicht.

8. Maak tijdens het sporten alleen gebruik van eigen sportkleding, handschoenen, bidon, etc. 

9. Volg voor, tijdens en na de training altijd de aanwijzingen van de coronatoezichthouders en je trainer op. Het niet opvolgen van die aanwijzingen kan sancties tot gevolg hebben.

10. niet meer dan 1 persoon in het materialenhok


· Attendeer je spelers aan het begin van elke training dat ze 1.5 meter afstand dienen te houden tot jou en (voor spelers ouder dan 18 jaar) tot elkaar. Zie hier tijdens de training op toe en spreek de spelers erop aan als ze het niet doen! Check ook of er in gezinnen van spelers gezondheidsklachten spelen. Is dat het geval stuur ze dan naar huis.

· Training materiaal schoonmaken en in eigen beheer houden,  zoals dopjes. Gedeelde materialen moeten worden schoongemaakt met water en zeep. Dit geld niet voor de ballen. 

· Bij een (ernstige) blessure mag je als trainer-coach de 1,5 meter doorbreken. Probeer hierbij de gezichten niet dicht bij elkaar te laten komen en daarna direct de handen wassen.

- Bij binnenkomst in de kantine dien je je te registreren bij de ingang.
- Er is een ingang en een andere uitgang
- Zitten is binnen en op het terras verplicht.
- Houd je aan de 1,5 meter regel!

In de kantine en op het terras moeten we ons aan de regels houden van de Horeca (link)
KNVB protocol die voor ons van kracht zijn en
Veiligheidsregio Twente regels waar we ons aan moeten houden.