Algemene ledenvergadering 22 november

Geplaatst op 7-11-2022 11:53. Laatst gewijzigd op 07-11-2022 11:56.

Het bestuur van MVV’69 nodigt hierbij alle leden, Vriendenkring en Stichting Supporters Marle uit

tot het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING,

welke gehouden wordt in ons clubgebouw.

Dinsdag 22 november

Aanvang 20:30 uur

De notulen van de vorige algemene ledenvergadering liggen ter inzage in het buurthuis, tevens zullen een aantal exemplaren ter beschikking liggen tijdens de vergadering.

AGENDA

  1. Opening
  2. Notulen
  3. Mededelingen + ingekomen stukken
  4. Wel en Wee van MVV’69
  5. Financieel Jaarverslag 2021/2022
  6. Verslag Kascommissie
  7. Begroting 2022/2023
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

               Vriendelijk Groetend,

               BESTUUR M.V.V.’69