Algemene ledenvergadering

date_range Dinsdag 29 oktober 2019 20:30

file_download .iCal

Het bestuur van MVV’69 nodigt hierbij alle leden, Vriendenkring en Stichting Supporters Marle uit tot het bijwonen van de
algemene ledenvergadering, welke gehouden wordt in ons clubgebouw.

Dinsdag 29 oktober
Aanvang 20:30 uur


De notulen van de algemene ledenvergadering van maart 2019 liggen 2 weken van te voren ter inzage in het buurthuis,
tevens zullen een aantal exemplaren ter beschikking liggen tijdens de vergadering.

AGENDA

  1. Opening
  2. Notulen
  3. Mededelingen + ingekomen stukken
  4. Wel en Wee van MVV’69
  5. Financieel Jaarverslag 2018/2019
  6. Verslag Kascommissie
  7. Begroting 2019/2020
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

                            Vriendelijk groetend,

                            BESTUUR M.V.V.’69