Algemene ledenvergadering

date_range Dinsdag 17 oktober 2023 20:30

file_download .iCal

 

Het bestuur van MVV’69 nodigt hierbij alle leden, Vriendenkring en Stichting Supporters Marle uit

tot het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING,

welke gehouden wordt in ons clubgebouw.

Dinsdag 17 oktober
Aanvang 20:30 uur


De notulen van de vorige algemene ledenvergadering liggen ter inzage in het buurthuis, tevens zullen een aantal exemplaren ter beschikking liggen tijdens de vergadering.

AGENDA

  1. Opening
  2. Notulen
  3. Mededelingen + ingekomen stukken
  4. Wel en Wee van MVV’69
  5. Financieel Jaarverslag 2022/2023
  6. Verslag Kascommissie
  7. Begroting 2023/2024
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

                                                                                                                 Vriendelijk Groetend,

                                                                                         BESTUUR M.V.V.’69