Algemene ledenvergadering 29 maart

Geplaatst op 21-03-2022 13:10.

Het bestuur van MVV’69 nodigt hierbij alle leden, Vriendenkring en Stichting Supporters Marle

uit tot het bijwonen van de ALGEMENE LEDENVERGADERING, welke gehouden wordt in ons clubgebouw.

                                  Dinsdag 29 maart / Aanvang 20:30 uur

De notulen van de laatste algemene ledenvergadering liggen ter inzage in het buurthuis, tevens zullen een aantal exemplaren ter beschikking liggen tijdens de vergadering.

AGENDA

 1. Opening
 2. Notulen
 3. Aanvulling bestuursleden
 4. Mededelingen + ingekomen stukken
 5. Wel en Wee van MVV’69
 6. Financieel jaarverslag 2020/2021
 7. Verslag kascommissie
 8. Begroting 2021/2022
 9. Voorstel verhoging contributie
 10. Aankoop parkeerplaatsen
 11. Vacatures
 12. Rondvraag
 13. Sluiting