Nieuwe foto's + technisch onderhoud

Geplaatst op 26-02-2008 10:46.

Er zijn 2 nieuwe albums geplaatst, kijk in het fotoboek over welke bijzonder spannende wedstrijden deze gaan. Foto's kunnen trouwens nog niet via de website geplaatst worden, in massa, hier is technisch gezien op dit moment nog geen mogelijkheid voor, misschien later. Voorlopig kan alles nog gewoon gemaild worden naar ondergetekende.

Verder is het een en ander veranderd. Zo is het fotoboek nu hopelijk wat toegankelijker. Grootste verandering is dat de uitslagen en het programma van alle competities ook verwerkt worden, elke dinsdagochtend. Vanaf dan is ook de stand automatisch geupdate, en hoeft er niet meer ingelogd te worden op de website van de KNVB.