Webshop MVV '69

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!

, laatst gewijzigd op .

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!

Is het lastig om de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en/of benodigdheden voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.

Hoe werkt het?

Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair, bijvoorbeeld de leerkracht, iemand van het sociaal wijkteam, schuldhulpverlening of van jeugdzorg. Hij of zij kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken sporten. Wil je een aanvraag indienen? Download dan alvast de ouderkaart, vul hem in en neem hem mee naar de afspraak met de intermediair.

Er is altijd wel een Jeugdfonds Sport & Cultuur in de buurt. Je vindt de contactgegevens van alle fondsen op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Wat is het bedrag?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van het lesgeld en eventueel de benodigdheden. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de bijdrage rechtstreeks aan ons betaald. Je ontvangt eventueel ook een waardebon voor attributen die ingeleverd kan worden bij een winkel in de buurt. De intermediair kan daar meer over vertellen.

Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Lees hier verder.

Laatste verslagen

MVV’69 wint verrassend maar wel zeer terecht van ATC’65
MVV’69 wint verrassend maar wel zeer terecht van ATC’65
MVV’69 wint eerste competitie wedstrijd

Algemene ledenvergadering 22 november

, laatst gewijzigd op .

Het bestuur van MVV’69 nodigt hierbij alle leden, Vriendenkring en Stichting Supporters Marle uit

tot het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING,

welke gehouden wordt in ons clubgebouw.

Dinsdag 22 november

Aanvang 20:30 uur

De notulen van de vorige algemene ledenvergadering liggen ter inzage in het buurthuis, tevens zullen een aantal exemplaren ter beschikking liggen tijdens de vergadering.

AGENDA

  1. Opening
  2. Notulen
  3. Mededelingen + ingekomen stukken
  4. Wel en Wee van MVV’69
  5. Financieel Jaarverslag 2021/2022
  6. Verslag Kascommissie
  7. Begroting 2022/2023
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

               Vriendelijk Groetend,

               BESTUUR M.V.V.’69

Tanken & Sparen

, laatst gewijzigd op .

Tanken en tegelijkertijd MVV'69 sponsoren; het kan met de AVIA Clubsparenkaart. Met clubsparen van AVIA, sparen leden, familie en vrienden bij iedere tankbeurt punten. Die punten worden omgezet naar een bedrag voor onze club. 100 punten is € 2,- waard. Dus wil je meesparen en je hebt nog geen clubsparenkaart...... Haal er dan snel 1 in de kantine of bij Autobedrijf Piksen. Voor iedere tankbeurt voer je dit pasje in de betaalzuil in en je steunt MVV'69.

Zo makkelijk kan het zijn! Heel erg bedankt!

Op de website kun je onderin terugzien hoeveel punten we gezamenlijk hebben gespaard!

50-jarig jubileum dames

, laatst gewijzigd op .

Het is (wederom!) tijd voor een feestje. Na de fantastische foute party van afgelopen mei zijn we nu druk bezig met de voorbereidingen voor het feestweekend van 14 en 15 oktober. Want voor wie het gemist heeft.. de dames vieren dit jaar het 50-jarig jubileum!

Het programma ziet er als volgt uit:

Vrijdag 14 oktober
Vrijdagavond 14 oktober om 20.00 uur start het feestweekend met een reünie voor alle oud leden, leden, trainers en leiders die in de afgelopen jaren actief zijn geweest bij de dames.

Zaterdag 15 oktober
Op zaterdag 15 oktober om 14.00 uur zal het huidige damesteam een jubileumwedstrijd spelen tegen oud leden van de dames (All-stars). We zouden het superleuk vinden als zoveel mogelijk oud leden, zich hiervoor aanmelden. Dus trommel al je oude teamgenoten op voor een gezellige middag (inclusief 3e helft). Geef je vóór 1 oktober op door een e-mail te sturen naar: damesmvv69@hotmail.com.

Uiteraard hopen wij hierbij ook op veel support langs de zijlijn! Wees welkom!

’s Avonds zal het feest om 20.30 uur losbarsten voor alle (oud) leden en iedereen die zich verbonden voelt met onze club.

Voor alle ins en outs rondom onze wedstrijden en het jubileumfeest volg ons op Instagram en Facebook @mvv69vr1.

Mixtoernooi wordt Marlecup!

, laatst gewijzigd op .

De activiteitencommissie is begonnen met de voorbereidingen voor de 1e Marlecup op 11 juni  Geef je snel op.....

history Bekijk ook het nieuwsarchief of het overzicht van alle verslagen.