barvrijwilligers gevraagd

Geplaatst op 9-06-2011 22:43.

Wij zouden graag versterking van ons barteam willen zien, m.n.
• door ouders op de zaterdagmorgen;
• door enthousiaste leden / ouders voor de zaterdagmiddag;
• door iedereen die zich verbonden voelt met M.V.V.’69 en overige verenigingen die gebruik maken van het buurthuis voor de doordeweekse avonden.

Vindt je het leuk om contacten met andere mensen te maken en je tevens als vrijwilliger in te zetten voor onze vereniging, dan nodigen we je graag hiervoor uit. Je kunt contact opnemen met Harmke Kamphuis, tel. 0546-671250 of mailen naar bardiensten@mvv69.nl