Algemene ledenvergadering 27 maart 2012

Geplaatst op 26-02-2012 16:57.

Het bestuur van MVV’69 nodigt hierbij alle leden, Vriendenkring en Stichting Supporters Marle uit tot het bijwonen van de ALGEMENE LEDENVERGADERING, welke gehouden wordt op dinsdag 27 maart 2012 in ons clubgebouw.

Aanvang: 20.30 uur.

 

      Agenda:

 1. Opening

 2. Notulen

 3. Mededelingen + ingekomen stukken

 4. Jaaroverzicht

 5. Wel en wee MVV

 6. Verbouwing buurthuus De Leemkamp

 7. Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar is mw. R.Thijs-Tigchelhoff.                                 

      Het bestuur stelt mw. M.Lohuis voor als kandidate  in de vacature.

      Mochten er tegenkandidaten zijn, dan kan hun naam schriftelijk aan

      de secretaris meegedeeld worden. De mededeling dient door vijf

       leden ondertekend te zijn en voor de ledenvergadering aan de  

       secretaris afgegeven te worden.

   8.  Rondvraag

   9. Huldiging 25-jarig leden: 

        * Dhr. Alwin Bosch

        * Dhr. Eddy Dubbink

  • Dhr. Gerwin Heuver
  • Dhr. Albert Kappert
  • Dhr. Peter Schuttevaar
  • Dhr. Dinand Winters
  • Dhr. René Winters

 Huldiging 40-jarige leden: * Dhr. Jan Kleinjan

                                                       *Dhr. Rieks Kleinjan

                                                       * Mw. Erna Mondeel-Pekkeriet

                                                       * Dhr. Bennie Schutte

   10. Sluiting

 

 Vriendelijk Groetend,

  Bestuur M.V.V.’69.