Algemene ledenvergadering 22 Oktober 2013

Geplaatst op 2-10-2013 12:22.

 

Het bestuur van MVV’69 nodigt hierbij alle leden, Vriendenkring, en Stichting Supporters Marle uit tot het bijwonen van de ALGEMENE LEDENVERGADERING, welke gehouden wordt op DINSDAG 22 OKTOBER 2013 in ons clubgebouw.

 

 

Aanvang 20.30 uur.

 

 

AGENDA

  1. Opening
  2. Notulen
  3. Mededelingen + ingekomen stukken
  4. Financieel Jaarverslag
  5. Verslag Kascommissie
  6. 6.       Begroting
  7. Contributie verhoging i.v.m. bezuinigingen
  8. Rondvraag
  9. 9.      Sluiting

 

Vriendelijk Groetend,

BESTUUR M.V.V.’69.