Algemene ledenvergadering 25 Maart 2014

Geplaatst op 12-03-2014 12:11.

 

Het bestuur van MVV’69 nodigt hierbij alle leden, Vriendenkring, en Stichting Supporters Marle uit tot het bijwonen van de ALGEMENE LEDENVERGADERING, welke gehouden wordt op DINSDAG 25 MAART 2014 in ons clubgebouw.

 

 

Aanvang 20.30 uur.

 

 

AGENDA

  1. Opening
  2. Notulen
  3. Mededelingen + ingekomen stukken
  4. Jaaroverzicht 2013
  5. Wel en wee Mvv’69
  6. Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar is dhr. A. Jansen of Lorkeers. Het bestuur stelt dhr. W. Reefhuis voor als kandidaat in de vacature. Mochten er tegenkandidaten zijn, dan kan hun naam schriftelijk aan de secretaris meegedeeld worden. De mededeling dient door vijf leden ondertekend te zijn en voor de ledenvergadering aan de secretaris afgegeven te worden.

        7. Rondvraag

        8. Huldiging 25-jarig lid:

Dhr. Bert Lusseveld

Dhr. Arjan Kamphuis

Dhr. Jan Aitink

Dhr. Gerben Bouwhuis

         9. Huldiging 40-jarig lid:

Dhr. Gerrit Kroeze

          10.  Sluiting

 

Vriendelijk Groetend,

BESTUUR M.V.V.’69.