Algemene Ledenvergadering 31 Maart

Geplaatst op 11-03-2015 18:11. Laatst gewijzigd op 11-03-2015 22:05.

Het bestuur van MVV’69 nodigt hierbij alle leden, Vriendenkring, en Stichting Supporters Marle uit tot het bijwonen van de ALGEMENE LEDENVERGADERING, welke gehouden wordt op DINSDAG 31 MAART 2015 in ons clubgebouw.

Aanvang 20.30 uur.

AGENDA

 1. Opening
 2. Notulen
 3. Mededelingen + ingekomen stukken
 4. Jaaroverzicht 2014
 5. Wel en wee Mvv’69
 6. Bestuursverkiezing voorzitter:
  Aftredend en niet herkiesbaar is dhr. J. Ruiter. Het bestuur stelt dhr. W. Schuurs voor als kandidaat in de vacature. Mochten er tegenkandidaten zijn, dan kan hun naam schriftelijk aan de secretaris meegedeeld worden. De mededeling dient door vijf leden ondertekend te zijn en voor de ledenvergadering aan de secretaris afgegeven te worden.
 7. Rondvraag
 8. Huldiging 25-jarige leden:
  Dhr. Herald Hutterd
  Dhr. Rudy Rutgers
  Dhr. E. Schutmaat
  Dhr. Wim Stevens
 9. Huldiging 40-jarige leden:
  Dhr. Bert Haselhorst
  Dhr. Albert Kleinjan
 10. Sluiting

Vriendelijk Groetend,

BESTUUR M.V.V.’69.