mvv69.nl/downloads

Geplaatst op 3-11-2015 20:00.

Zoals in het clubblad is te lezen, is er binnen MVV'69 een gedragscode ingevoerd.

We hebben vele enthiasiaste reakties mogen ontvangen.

De gedragscode is onlangs op de kaderavond door velen getekend.

Met de laatste algemene ledenvergadering is opgemerkt, dat deze ook makkelijk op de site terug moet zijn te vinden, zie mvv69.nl/downloads