Algemene ledenvergadering 9 april

Geplaatst op 18-03-2024 15:46. Laatst gewijzigd op 18-03-2024 15:48.

Het bestuur van MVV’69 nodigt hierbij alle leden,
 Vriendenkring en Stichting Supporters Marle 
uit tot het bijwonen van de

 ALGEMENE LEDENVERGADERINGwelke gehouden wordt in ons clubgebouw.

                                  Dinsdag 9 april 
                                  Aanvang 20:30 uur

De notulen van de vorige algemene ledenvergadering liggen t.z.t. ter inzage in het buurthuis,
tevens zullen een aantal exemplaren ter beschikking liggen tijdens de vergadering.

AGENDA

 1. Opening
 2. Notulen
 3. Aftredend bestuurslid: Sandra Noordman
   Toetredend:…………..
 4. Mededelingen + ingekomen stukken
 5. voorstel verhoging contributie
 6. Vacatures
 7. Wel en Wee van MVV’69
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

           Vriendelijke Groet,

           BESTUUR M.V.V.’69